L9 Tram Aeroport T1 Barcelona

TOPOGRAFIA SOTERRÀNIA

Els nostres serveis

Aixecament soterrani de galeries i mines, xemeneies, etc.

Poligonals i itineraris de precisió

Control d'amidament mensuals 

Traçat de pendents i gradients

Control de comunicacions.

Monitoreig punts de control.

Estimació de volums a fases de trams

Realització de seguiment de col.locació de replé.