L9 Tram Aeroport T1 Barcelona

TOPOGRAFIA SOTERRÀNIA

Els nostres serveis

Aixecament soterrani de galeries i mines, xemeneies, etc.

Poligonals i itineraris de precisió

Control d'amidament mensuals 

Traçat de pendents i gradients

Control de comunicacions.

Monitoreig punts de control.

Estimació de volums a fases de trams

Realització de seguiment de col.locació de replé.

Topografía i Oficina Tècnica

© 2017 L.Mora. AXIS OFICINA TÈCNICA I TOPOGRAFIA

Informació de contacte

AXIS OFICINA TÈCNICA I TOPOGRAFIA

LUIS MIGUEL MORA PAREDES

COL.LEGIAT N.6412

Tel.  630.115.687

C/ Cor de l'Espiga n.21, baixos

Cubelles (Barcelona)