Descarrega't  la Tarifa de Topografia a Obra

01

AIXECAMENT

TOPOGRÀFIC

Càlcul de la superfície de la parcel.la, edificació o urbanització mitjançant topografia clàssica o GPS.

Inclou límits de la propietat i colindants.

Inclou dades altimètriques i corbes de nivell.

S'adjunta PDF i DWG georeferenciat

Des de 215€ 

02

REPLANTEIG

TOPOGRÀFIC

 

 

Marcatge físic dels límits de la propietat, edificacions o d'altres dades aportades pel client.

 

Es requereix aportar la documentació necessària per l'encaix 24 hores abans de les tasques de replanteig a camp.

S'adjunta PDF i DWG georeferenciat

 

Desde 210€ 

03

DELIMITACIÓ

TOPOGRÀFICA

Càlcul de la superfície de la parcel.la, edificació o urbanització mitjançant topografia clàssica o GPS.

Inclou límits de la propietat i colindants.

No inclou dades altimètriques i corbes de nivell.

S'adjunta PDF i DWG georeferenciat

Desde 185€ 

 

04

GEOREFERENCIACIÓ

CADASTRAL 

PER A TASADORS

Documentació complementaria per a tasadors i pèrits.

S'adjunta certificat georeferenciat mitjançant técniques de posicionament global

S'adjunta PDF, DWG georeferenciat

Desde 150€

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC  amb Altimetria . Entrega format CAD i PDF

Terrenys de fàcil accesibilitat

 • Parcel.la de superfície màxima aproximada de 500 m2 a terreny pla o sense dificultat de visibilitat                  185,00 €

 • Parcel.la de superfície aprox. entre 500 m2 i 1000 m2 a terreny pla o sense dificultat de visibilitat.                   280,00 €

 • Parcel.la de superfície aprox. entre 1000 m2 i 1500 m2 a terreny pla o sense dificultat de visibilitat.                 360,00 €

 

 

Terrenys amb desnivell o difícil visibilitat

 • Parcel.la de superfície màxima aproximada de 500 m2 a terreny pla o sense dificultat de visibilitat                  270,00 €

 • Parcel.la de superfície aprox. entre 500 m2 i 1000 m2 a terreny pla o sense dificultat de visibilitat.                   420,00 €

 • Parcel.la de superfície aprox. entre 1000 m2 i 1500 m2 a terreny pla o sense dificultat de visibilitat.                 480,00 €

 

Ashampoo_Snap_2017.06.15_11h00m09s_008_.

DELIMITACIÓN TOPOGRÁFICA sin Altimetría . Entrega formato CAD y PDF

Terrenys de fàcil accesibilitat

 • Parcel.la de superfície màxima aproximada de 500 m2 a terreny pla o sense dificultat de visibilitat                  165,00 €

 • Parcel.la de superfície aprox. entre 500 m2 i 1000 m2 a terreny pla o sense dificultat de visibilitat.                   260,00 €

 • Parcel.la de superfície aprox. entre 1000 m2 i 2000 m2 a terreny pla o sense dificultat de visibilitat.                 340,00 €

 

 

Terrenys amb desnivell i difícil visibilitat

 • Parcel.la de superfície màxima aproximada de 500 m2 a terreny pla o sense dificultat de visibilitat                  250,00 €

 • Parcel.la de superfície aprox. entre 500 m2 i 1000 m2 a terreny pla o sense dificultat de visibilitat.                   380,00 €

 • Parcel.la de superfície aprox. entre 1000 m2 i 2000 m2 a terreny pla o sense dificultat de visibilitat.                 440,00 €

 

delimitacion.png

Els preus aquí indicats no inclouen despeses de desplaçament a obra.

 

Els desplaçaments no tindran cap despesa si la parcel.la es troba a una distància no major a 30 kilòmetres des les nostres oficines de Cubelles ( còmput mitjançant app. google Maps lliure ús)

 

Per a desplaçaments majors es computaran a 25€/hora de desplaçament.

 

Les condicions de contratació podran variar si els nostres tècnics consideren que les condiciones de la parcel.la no coincideixen amb les indicades a la tarifa anteriorment exposades.

 

En cas de sol.licitar pressupostat personalitzat se'l reeenviarà resposta en un termini màxim d' 1 hora.

* IMPORTANT: Tots els preus aquí indicats no inclouen  IVA.

En cas de requerir VISAT s'hi afegirà un mail indicant el módul de suplement complementari al implicar despeses administratives i treballs extres per part del Col.legi Professional .