Plans i Preus models 3D

01

PLA BÀSIC

Model per visualització 3D sense renderitzat

Model Únic en

format digital.

Impresisó de logo personalitzat en cas de solicitut

Entrega en format

JPG/TIFF

02

PLA USUARI

Model per visualització 3D sense renderitzat

5 Models en

format digital.

Impressió de logo personalitzat en cas de sol.licitut

Entrega en format JPG/TIFF

03

PLA PROFESSIONAL

 

Model per visualització 3D amb renderitzat

Model Únic en

format digital.

Impressió de logo personalitzat en cas de sol.licitut

Entrega en format

JPG/TIFF

04

PLA ENTERPRISE

 Model per visualizatció 3D amb renderitzat

5 Modelo en

formato digital.

Impressió de logo personalitzat en cas de sol.licitut

Entrega en format

 JPG/TIFF

PLA BÀSIC

Ideal per a mostrar

una idea o concepte

Pot contindre informació

de superfícies, acabats,

etc o per afegir a catàlegs i pàgines web.

Creació a partir de planta

distribució en format CAD

o PDF

basico.png

PLA PROFESSIONAL

El complement perfecte

per a vendre els teus projectes

arquitectònics o immobiliaris

Dissenya la teva vivenda o

projecta catàlegs de productes

immobiliaris.

3.jpg
44.jpg
1.jpg

DELINEACIÓ DE FINQUES

i

DELINEACIÓ EN GENERAL

Delineació a partir de croquis

mà alçada, plànols impresos o plànols digitals i PDF.

Possibilitat de pressa de de dades pel nostres delineants projectistes.

casa.jpg

CONSULTAR CONDICIONS.

(Aquests precios es consideraran per una representació interior de planta tipus de vivenda unifamiliar o plurifamiliar o bé model exterior d'edifici plurifamiliar.

Per a casos més específics com poden ser promocions, urbanitzacions, passeigs virtuals a interiors de vivendes, etc, els farem arribar un mail amb les condicions particulars en un termini màxim de 15 minuts.