Descarrega't la tarifa de preus de topografia a obra 2022

              A l'atenció Dpt.- tècnic

  ASSISTÈNCIA A LA GESTIÓ DE LA TOPOGRAFIA D'OBRA 

Presentem aquesta oferta per la prestació de serveis d'assistència per a la gestió de la topografia i delineació  de projectes i ibres a Barcelona i Tarragona valorant els esmentats serveis en funció els següents conceptes

JORNADA NORMAL de 8 hores d'equip de         TOPÒGRAF OFICIAL 1ª                                       360,00€

JORNADA NORMAL (fins a 5 hores) d'equip de  TOPÒGRAF OFICIAL 1ª                                        240,00€

JORNADA ESPECIAL de 8 hores d'equip de       TOPÒGRAF OFICIAL 1ª                                          45,00€

 

JORNADA ESPECIAL (hasta 8 hors) d'equip de   TOPÒGRAF OFICIAL 1ª                                        450,00€

HORA EXTRA  d'equip de TOPÒGRAF OFICIAL 1ª dentro de la jornada normal                                 32,00€

MES Complert de 5 hores diàries de DELINEANT PROYECTISTA no presencial telemàtic  

pel desenvolupament pel desenvolupament de treballs de delineació civil                                    2.800,00€

MES Complerta de 5 hores diàries + 1 dia semanal de 8 hores diàries de DELINEANT

PROJECTISTA no presencial telemàtic per desenvolupament de treballs de delineació

obra civil                                                                                                                                             3.200,00€

HORA de DELINEANT PROJECTISTA no presencial telemátic dentro de la jornada especial             27,00€

JORNADA Complerta 8 hors diàries de DELINEANT PROJECTISTA no presencial telemàtic            190,00€

JORNADA Complerta 5 hores diàries de DELINEANT PROJECTISTA no presencial telemàtic          140,00€

En cas de sol.licitar pressupost personalitzat se'l hi farà arribar resposta en un temps màxim d' 1 hora

* IMPORTANT: Tots els preus aquí exposats no porten IVA i el desplaçament es pressupostarà en funció de cada cas

 

.