BATIMETRIES

Nostres Serveis

Aixecaments topogràfics de llits de laguna, marins i rius per determinar volums i corbat nivell superfície llit.

 

Determinació corbes batimètriques.

 

Aforament de caudals

Treballs de formigonats i Pedreria en bases

Topografía i Oficina Tècnica

© 2017 L.Mora. AXIS OFICINA TÈCNICA I TOPOGRAFIA

Informació de contacte

AXIS OFICINA TÈCNICA I TOPOGRAFIA

LUIS MIGUEL MORA PAREDES

COL.LEGIAT N.6412

Tel.  630.115.687

C/ Cor de l'Espiga n.21, baixos

Cubelles (Barcelona)