BATIMETRIES

Nostres Serveis

Aixecaments topogràfics de llits de laguna, marins i rius per determinar volums i corbat nivell superfície llit.

 

Determinació corbes batimètriques.

 

Aforament de caudals

Treballs de formigonats i Pedreria en bases