La Tecnologia del demà

és AVUI una REALITAT

continua llegint

La tecnologia Scanner Làser 3D permet mesurar amb precisió i gravar en el PC més de "1800 punts per segon" amb coordenades plialtimétriques , oferient alhora, la visualització simultània i en temps real de l'imatge precisa en 3D. La captura tridimensional a través del'escaneig de milions de pulsos làser genera una escena formada per punts capturats, donant coma resultat un "nubol de punts" sobre la qual l'usuari pot crear i modificar el projecte de treball específic.

A més, de poseir un rang d'operació de més de 1oo metres, la tecnolonia scanner làser 3D a través de una video càmara incorporada, possibilita l'adquisició del color verdader de l'imatge i la textura del parament, en temps real, obtenint d'aquest manera una imatge digital "idéntica" a l'element relevat.


LEls models de "nubols de punts" poder treballats amb software de disseny tals com : AutoCad, MicroStation, Bentley Plant (AutoPlant/PlantSpaces), oferint així una alta articulació amb les eines standard emprades pel desenvolupament de projecges.

 

Disponibilitat inmediata d'una imatge 3D sense lentitut i ambigüitats com poden ser els software de fotogrametria mitjan

ant DSLR.

Les característiques pròpies del procediment realitzat de forma automàtica i sense contacte directe amb els objectes a mesurar, permet una importat reducció dels riscos de treball pels operaris a camp, que s'afegeix a la minimització de reajustaments i correccions, eliminant la necessitat d0haver de tornar al terreny per aclarir detalls, conceptes o reinterpretar dades, amb el qual ja e´s possible gràcies a l'obtenció d'un model 100% consistent a la realitat.

Exemple Metodoloia úo Scanner Cinemàtic Leica

Per a més informació sobre els productes i software Làser Scanning poden accedir a la web

http://intl.pointcab-software.com/es/