15 anys d'

EXPERIÈNCIA combinada

sabem el que necessites

 • AXIS Topografia i Oficina Tècnica preten gestionar encarrecs d'una manera àgil segons les necessitats dels mercat immobiliari actual , implicant al nostre equip técnic al procés de projectes:

  Rehabilitacions d'edificios, façanes, etc.
  Certificatss pericials, tasacions inmobiliaries empresa (TINSA).
  Peritacions d'incendis i riscos diversos.
  Realizació d'estudis i plans de seguretat.
  Direcció d'obres de qualsevol tipus. (promocions, naus industrials, hotels, etc.).
  Generació d'amidaments i pressupostos
  Càlcul d'estructures d'edificis i naus industrials
  Certificació Eficiència Energètica.

Topografía i Oficina Tècnica

© 2017 L.Mora. AXIS OFICINA TÈCNICA I TOPOGRAFIA

Informació de contacte

AXIS OFICINA TÈCNICA I TOPOGRAFIA

LUIS MIGUEL MORA PAREDES

COL.LEGIAT N.6412

Tel.  630.115.687

C/ Cor de l'Espiga n.21, baixos

Cubelles (Barcelona)