630.115.687

Especialistes

topografia

d'obra

 

Mecanizado de trazados lineales y Obra Civil

EXPERIÉNCIA INTERNACIONAL

AXIS Topografia i Oficina Tècnica disposem de la més avançada tecnologia i capacitats tecnològiques per abastir i complir totes les necessitats al camp de la topogrfia i enginyeria  civil. Som profesionals qualificats a projectes d'enginyeria civil, arquitectura i topografia.

Amb experiència internacionsl i adaptats a les motodologies emprades a altres paissos.

Delegació AXIS Cracòvia (Polònia)

i

FOTOGRAMETRIA AÈRIA

Actualment estem oferint múltiples opcions de contratació per tal que les despeses no siguin l'impediment a la consequció dels teus resultats.

 

En breu implementarment l'opció de poder contractar els treballs treballs de topografia, models 3D per finques i treballs d'oficina tècnica de manera ONLINE, per fer-te la vida més senzilla i àgil.